Trivsel i teams

Er der mislyd i dit team. Noget der ikke helt stemmer?

Arbejder I hårdt, men når ikke i mål?

Er der konflikter, lavt engagement eller en generel  følelse af mistrivsel?

Sparring til dig og dit team

Trivsel i Teams –
via tillid, tryghed og samarbejde

Er der mislyd i dit team. Noget der ikke helt stemmer. Udebliver resultaterne og er der konflikter, lavt engagement eller generel en følelse af mistrivsel? Måske det har givet sig til udtryk ved en dårlig medarbejdertilfredshedsmåling.

Så er der her hjælp at hente for den modige leder, der tør både tage fat om teamets adfærd og også eget lederskab. Alle forløb er tilpasset teamet og de konkrete udfordringer.

Jeg har i gennem mere end 20 år arbejdet med teams, ledelse og resultatskabelse. Det stille ofte krav om at justere på teamets måde at arbejde sammen på. På baggrund af mine konkrete erfaringer og uddannelser har mine kunder haft stor effekt af at gennemføre forløb, der udvikler fællesskabsfølelse, psykologisk tryghed og et team, andre ønsker at være del af kunne se således ud:

Med et forløb med Anja accelererer du teamets handlekraft, psykologisk tryghed og trivsel ved at styrke dit team med grundlæggende tillid, aktiv tidlig konflikthåndtering, fælles commitment og ansvar samt fokus på resultatskabelse.

Er du klar til at udvikle dig og dit team til mere trivsel? – book en uforpligtende samtale her.

Executive sparring

Dit fortrolige frirum til at tale højt og åbent, om det du ikke deler med andre.

Find modspil, ligefrem feedback samt løsninger og ideer, når det brænder på.

Du står ikke alene.

Coaching

Intensiver din læring, styrk dine præstationer og forstærk din livskvalitet. 

De udforskende og udfordrende spørgsmål hjælper dig  til refleksion, selvindsigt og handlekraft.

Ledelses-hotline

Få relevant og skarp sparring, med kort varsel, når du akut har brug for mere handlekraft og nyt perspektiv.

Vi performer bedst, når vi er trygge og har opbakning. Med adgang til ledelseshotline får du nyttig sparring nu og her.

Rekruttering

Få hjælp til at professionalisere din rekrutteringsproces og ansæt den rette første gang.

Det er omkostningsfyldt at ansætte en person, der ikke matcher teamet, virksomheden og opgaverne – både på kort og langt sigt.

Leder-/ Teamudvikling

Skifter du gear for at nå næste niveau? Få dit team (ledere såvel som medarbejdere) med dig, så du lykkes.

Ledelsesudøvelsen og teamsamarbejdet er vigtige elementer for at bevare en agil og handlekraftig organisation og må løbende tilses. 

Organisatorisk udvikling

Få et eksternt blik på jeres organisation, ledelse, kultur og/eller HR processer.

Effektiv drift forudsætter, at der er styr på de interne processer, samt at kulturen understøtter strategien og retningen.

Har I mistet fodfæstet i forandringsprocessen?

Nogle gange spænder vi ben for os selv. Nogle gange er vi blevet mættet med forandringer. Andre gange har vi ikke fået afsluttet det vi var i gang med, før vi skal til næste runde. Nogle forandringer får os til at løbe hurtigere. Andre gør ondt, fordi vi siger farvel til gode kollegaer. Nogle er for det bedre og nogle giver ikke mening.

Når jeg analyserer situationen omkring et team, der har brug for at finde tilbage til sig selv efter turbulens og komme videre, opdager jeg at der er elementer i processen, der er blevet sprunget over. Det kan handle om at hjælpe teamet med at konkretisere transitionen fra en situation til den næste. Fx kan et team have brug for at se tilbage, tage læringen med og afslutte det der var. Dernæst blive opmærksomme på, hvad de har med sig (nuværende situation) og til sidst se ind i fremtiden. Blive konkret om strategi, mål og handlinger.

Procesforløbet kunne se således ud:

Grundlæggende forløb

  • Opstartsmøde
  • Kickoff for medarbejdere
  • Workshop for medarbejdere
  • Opsamling – teamets videre arbejde

 

Udvidet forløb

 • Opstartsmøde
 • Kickoff for medarbejdere
 • Situationsanalyse
 • Lederworkshop
 • Workshop for medarbejdere
 • Individuelle samtaler
 • Workshop for medarbejdere
 • Opsamling med leder – næste skridt
 • Evaluering – hvad har I taget med jer, og hvad er næste skridt.
Alle forløb tilpasses individuelt til teamet.

Executive sparring

Dit fortrolige frirum til at tale højt og åbent, om det du ikke deler med andre.

Find modspil, ligefrem feedback samt løsninger og ideer, når det brænder på.

Du står ikke alene.

Coaching

Intensiver din læring, styrk dine præstationer og forstærk din livskvalitet. 

De udforskende og udfordrende spørgsmål hjælper dig  til refleksion, selvindsigt og handlekraft.

Ledelses-hotline

Få relevant og skarp sparring, med kort varsel, når du akut har brug for mere handlekraft og nyt perspektiv.

Vi performer bedst, når vi er trygge og har opbakning. Med adgang til ledelseshotline får du nyttig sparring nu og her.

Rekruttering

Få hjælp til at professionalisere din rekrutteringsproces og ansæt den rette første gang.

Det er omkostningsfyldt at ansætte en person, der ikke matcher teamet, virksomheden og opgaverne – både på kort og langt sigt.

Leder-/ Teamudvikling

Skifter du gear for at nå næste niveau? Få dit team (ledere såvel som medarbejdere) med dig, så du lykkes.

Ledelsesudøvelsen og teamsamarbejdet er vigtige elementer for at bevare en agil og handlekraftig organisation og må løbende tilses. 

Organisatorisk udvikling

Få et eksternt blik på jeres organisation, ledelse, kultur og/eller HR processer.

Effektiv drift forudsætter, at der er styr på de interne processer, samt at kulturen understøtter strategien og retningen.