Spædbarnsterapi

Spædbarnsterapi / Tidlig traumeterapi

– til spædbørn, større børn og voksne

Traumer oplevet under graviditeten, under fødslen, i den første tid og i de før-sproglige år sætter sig og kan få livslange følger, som påvirker vores livfuldhed og glæde ved livet. Traumerne kan komme til udtryk ved ubehag og ubærlige tilstande. 

Spædbarnet kan være urolig og konstant utilpas; vil ikke spise eller har svært ved at sove; er utrøstelig eller vil beroliges hele tiden. De adfærdsmæssige mønstre kan forplante sig til fysiske symptomer. Situationer som forværrer eller minder baby om de oprindelige ’sår’ trigger baby og slider på baby, mor, far, søskende og andre omsorgsgivere. 

Spædbarnsterapi har vist sig at være en virkningsfuld metode. 

Terapien består af kontaktfulde samtaler med spædbarnet. Samtaler der løser op for tidlige traumer. Kontakt, der vækker en uvant ro og væren i livet. Terapien får spædbarnet til at falde til ro i sig selv, fordi det på den måde bliver bevidnet og identificeret. Bliver set og får fortalt sandheden.

Samtalerne hjælper barnet og dets omgivelser til at give slip på alt det usagte. Det usagte binder os i smertefuld og fastlåst energi.

Metoden bygger på en ressourcetankegang. Vi må øge de menneskelige ressourcer, så de kan støtte og opveje de psykiske og fysiske belastninger. Når belastningerne overstiger, hvad det lille barn kan magte, kan dets udvikling bremses. Spædbarnsterapien hjælper spædbarnet tilbage til en tilstand, hvor det kan følge en naturlig udvikling. Spædbarnsterapien hjælper spædbarnet ved at skabe ro i nervesystemet og sætte ord på det som er og har været. Vi bevidner spædbarnets traumatiske oplevelser og tillader det at opleve, at det er afsluttet. Eller hvordan situationen nu en gang er. Det er sådan det var

Spædbarnsterapi i praksis

I arbejdet med spædbørnene er der tre elementer, der altid indgår i terapierne:

  • Vi identificerer barnet
  • Vi fortæller dets historie
  • Vi giver et håb.

Terapien er meget livsbekræftende og ærlig. Alt usagt binder energi, og vi lader aldrig barnets smerte blive glemt. Og ikke mindst lader aldrig barnet være alene med sin smerte. 

Terapien sætter hudløst ord på sandheden, fordi det er tryggere og rammesættende end ikke at vide, hvad der er sket. Kroppen husker.

Hvordan ser et forløb
med spædbarnsterapi ud?

Terapien forløber over et antal samtaler, og et forløb kunne se således ud:

Før terapien

  • Indledende samtale – matcher spædbarnsterapi behovet (ca 1 time)
  • Historien (interview med forældre) (1½ – 2 timer)
  • Forberedelse (1½-2 timer pr. terapisamtale)
  • Afklaring af konkret terapi med forældre (1 time)

Under terapien

  • Terapisamtale 1 forældre og barn (ca 30-60 min)
  • Terapisamtale 2 forældre og barn (ca 30-60 min.)
  • Terapisamtale 3 forældre og barn (ca 30-60 min.)

Efter terapien

Opsamling og afrunding med forældre (1-1½ time). Der kan være behov for at justere på timerne afhængig af den konkrete situation. Ring for at høre mere konkret om, hvordan et forløb foregår.

Læs mere her: Dansk Institut for Spædbarnsterapi
På instituttets hjemmeside er der desuden link til videoer om spædbarnsterapien.