Ledelse

MERE END 20 ÅRS ERFARING MED ORGANISATIONSUDVIKLING

Ledelseskonsulent og erhvervscoach

Jeg har arbejdet med HR i 20+ år. Har været med til at opbygge en moderne HR afdeling i en mindre organisation, har været HR Business Partner i store internationale virksomheder/organisationer som Coloplast, KMD og DTU. Jeg har en coach uddannelse og senest en psykoterapeut-uddannelse. Den viden og de samtaleteknikker giver mig i kombination et unikt indblik i dynamikkerne i relationerne mellem mennesker i organisationer, og hvordan det emotionelle kan spænde ben for samarbejdet. Den indsigt, erfaring og viden jeg har samlet op tiden i de store virksom-heder, vil jeg gerne brede ud og bruge til at hjælpe ledere i små og mellemstore virksomheder.

Jeg tror på at ændre verden lokalt, lige der hvor vi/jeg er. 

Det vil sige, at mit bidrag til at gøre verden bedre er ved at hjælpe andre med at finde ind til deres indre kerne. Den kerne som vi alle har inderst inde bag al opdragelse og livslæring, og som vi skal genfinde, når vi bliver voksne.

Den måde jeg gør det på pt. er ved at hjælpe erhvervsledere med at være den bedst mulige leder til gavn for dem selv, deres medarbejdere og deres organisation.

I forhold til privatpersoner hjælper jeg dem med at mestre livet, fastholde eller genfinde livfuldheden samt udfolde livet mest muligt i forhold til deres drømme og længsler. Det sker med udgangspunkt i den udfordring de har pt. Så det har fx været stress, karriereafklaring, alvorlig sygdom og personlig udvikling.

Jeg tror på at vi finder løsninger bedst, hurtigst og med mest mulig energi, når vi gør det sammen med andre mennesker. Derfor arbejder jeg ud fra et koncept jeg kalder 1:1 workshops. Det handler om at jeg hjælper enkeltpersoner eller mindre grupper med at få løst et problem ved hjælp af samtale og konkrete teknikker, som jeg har brugt tidligere i mine jobs. 

LEDELSES-HOTLINE
Sparring når du har brug for det

Abonnement på leders egen fortrolige nu og her sparring. Som at have sin egen HR chef/HR partner. Fordelen er at på sigt kender jeg dem og deres virksomhed og kan hjælpe dem ud fra det som de står for og ønsker.

EFFEKTIV REKRUTTERING
Ansæt den rette person første gang og spar på ressourcerne

Rådgivning til at gennemføre rekrutteringer på en måde som øger sandsynligheden for at ansætte den rette person - til jobbet og i relation til den gruppe og sammenhæng, personen skal indgå i. - Brug personprofil test som del af 2. samtaler.

WHY
Et spørgsmål om robust lederskab, så du kan stå sikkert under turbulens

Et forløb over 4 moduler og 4 1:1 samtaler – hvor den enkelte får afdækket, hvordan man tager personligt lederskab – for sig selv, for andre og for sit virke. At kende sine egne værdier og sit fundament giver større tryghed, selvfølelse og robusthed, når tvivl og usikkerhed blæser sine kolde vinde henover (arbejds)livet.