Adoption

Adoption

Hvem er jeg? Hvem var jeg? – Hvem vil jeg gerne være?

Kender du følelsen af tomhed. Følelsen af ikke helt at passe ind. Følelsen af at være på overarbejde for at kunne være dig selv?

Som adopteret kan det være typiske følelser, som du er i kontakt med løbende, måske dagligt.
For nogen giver det store problemer, mens andre oplever mere uforklarlige og måske stærke reaktioner på oplevelser eller begivenheder, som objektivt set ikke påkalder den reaktion.

Gennem min personlige udviklingsrejse som adopteret, har jeg selv været igennem disse følelser. Det tog mig tid at identificere, at min egen adoption var årsag til dette.
Jeg er 54 år, har et langt, stabilt og godt arbejdsliv med mig og har mand og tre børn. Jeg er uddannet psykoterapeut og coach og har arbejdet med mennesker, deres relationer og reaktioner hele mit liv. Jeg har i den første fase arbejdet med at bruge min viden og færdigheder som fastansat i virksomheder som fx HR chef og HR Business Partner. Jeg har i en ny fase arbejdet med de erfaringer og evner som selvstændig konsulent og coach. Jeg har sideløbende haft klienter i terapi.

Det er gået op for mig for nylig, at der måske er flere som kunne have brug for en terapeut, der har min livsoplevelse som adopteret. Nogen der vil finde de værktøjer, jeg selv har brugt og bruger, nyttige og derfor vil have glæde af at gå i forløb hos mig. Jeg lægger vægt på at bevidstgøre styrker og fremme de personlige ressourcer, vi har som mennesker som en modvægt til de belastninger vi har oplevet. Vi har typisk flere ressourcer tilgængelig, end vi er klar over.

Der er nu mulighed for at komme i et individuelt forløb hos mig enten som et forløb med fastaftalte antal sessioner og med konkret indhold eller som et fortløbende terapiforløb, som er tilpasset det, som sker her og nu.

Et forløb kan omfatte
følgende elementer:

Session 1+2
Hvad er min historie? Hvad ved jeg?
Opfølgning og integration

Session 3+4
Hvem har jeg været?
Opfølgning og integration

Session 5+6
Hvad er vigtigt for mig? Værdier, purpose, relationer?
Opfølgning og integration

Session 7+8
Hvad længes jeg efter? Hvem vil jeg gerne være? 
Opfølgning og integration

Er du adoptivforælder?

Hvis du er adoptivforælder, vil jeg kunne hjælpe dig med øget bevidsthed om det kaos, som kan eksistere i dit adoptivbarn og hvordan det påvirker jer. Hvordan du med bevidsthed om dine egne reaktioner og evne til at reagere kreativt på spændte tilstande kan skabe mere ro i situationer.

Jeg har set, hvordan adoptivforældre kan blive drænet og udmattede, hvilket påvirker relationen til barnet og overskuddet til at handle kreativt, når barnet ikke kan rumme de følelser, som er indeni. Det at give sig selv omsorg ved at tale ud om hvor hårdt det er, hvor dejligt det er og alt derimellem.